خالی

آنقدر نادانسته هایمان بسیار است

                                           که عقل بهت می بندد در این بی کرانه ی نادانی

کاش می شد برای فکر کردن ، روزگار

                                           مهلت بیشتری به ما می داد

/ 0 نظر / 10 بازدید