نگاهی به مقاله ی آقای اعلمی با عنوان"سه بحران خونین دوران زمامداری احمدی نژاد چه

شما می توانید این مطلب را در سایت آقای اکبر اعلمی ( اینجا) مطالعه بفرمائید.

دیدگاه شخصی بنده پیرامون همین مسئله به شرح زیر می باشد.

یک اشکال عمده ای که از نظر حقیر بر آقای احمدی نژاد وارد بوده و هست و دلیل اصلی ردّ صلاحیت شدن ایشان در نظرم برای انتخاب ریاست جمهوری ایران عزیز شد این مسئله بود که شجاعت آقای احمدی نژاد بسیار فزون تر از درایت و تدبیر و آینده نگری ایشان است و به گمانم همین عبارت کوتاه در توصیف عملکرد ایشان کفایت می کند کما اینکه همه شاهد بودند که در مراسم سخنرانی در میان هوادارانشان از عبارات و کلماتی استفاده کردند که بعداً مجبور به پس گرفتن حرفشان شدند و جالب این است که در مباحثه با دوستانی که به ایشان رای داده اند اشاره ی آنها به همین نکته و نکاتی از این دست مبنی بر اینکه ایشان کنترل مناسبی بر واژه های استعامالی شان (به سبب نقطه ی حساسی که قرار دارند ) ندارند مورد سرزنش قرار می گیرند. به نظر حقیر آقای احمدی نژاد بیشتر گمان می کنند که در حال ریاست دهستانی با جمعیت بالغ بر 50 خانوار هستند تا اینکه که حس کنند بر ملّتی عظیم مسلط اندبا سبقه ی تاریخی آنچنانی و فرهنگ و تمدنی که در جهان معتبر است و در کارنامه ی خود گذر از ورطه های تاریخی بسیار حساس را داشته است و در برابر چنین اراده ی مصّمی برای صیانت از دستاوردهای انقلاب ، اولین اصل تداوم حیات سیاسی سالم، داشتن سعه ی صدر ، روحی بزرگ برای فهمیدن مخالف و از همه مهم تر  تسلط بر واژه گان ادبی مناسب و سالم که آمیزه هائی از درایت و نکته سنجی در ضمیرش نهفته است می باشد . چیزی که به گمانم اکثریت بر آن متفق القول باشند که در شخصیت آقای احمدی نژاد حلول نکرده است !

به هر حال گذشته ها که نگذشته است چون اگر گذشته بود اینجا بر سر آن مسئله صحبت نمی کردیم.

نمی دانم جمله ی امیدواری ام را برای ایران چگونه به پیایان برسانم .اگر شما به جای من بودید بعد از امیدوارم با توجه به شرایط حال حاضر چه می نوشتید؟

امیدوارم  ..............

 

/ 0 نظر / 10 بازدید