اموات گرامی تا پایان آبان ماه فرصت دارند

بخشکی شانس ، تو این هیرو ویری گرونی مسکن و انتخابات ریاست جمهوری و وزارت کردان و دعواهای خانوادگی اوباما و مک کین یه قوز بالا قوزی زائیده شده ، یه ماهی هست که میگن جا نداریم ، سابق فکر می کردیم که مرگ پایان کبوتر نیست ؟ حالا میبینیم که مرده شور پر ادعا بال درآورده است و به نقش کبوتر برگ زیتون به منقار در آسمان طیران می کند و فریاد می زند جااااااا نداریم نمیرید . یاد آهنگ بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید افتادم خنده زمونه عوض شده عزیز چی چی رو بمیرید؟ حداقلش فعلاً نمیرید بعداً تکمیل ظرفیت می فرستیم شورای نگهبان اگر عالیجناب دوک رأی دادند آن وقت همگی با هم بمیرید

/ 0 نظر / 9 بازدید