برای حامد از وبلاگ خبرنگار مسلمان !

داشتم وبلاگ  یک خبرنگار مسلمان رو مروری گذرا می کردم رسیدم به این مطلبش " پیروزی های بزرگ مراسم تنفیذ" اینجا بخوانید

پاسخ و نظر من به ایشان و هم کیشان ایشان به قرار زیر در وبلاگشان ثبت گردید.

در پروفایلتان اشاره کرده اید به آنچه که شما بهتر می بینید ، اگر آنچه که شما بهتر میبینید شامل این موضوع باشد من فکر میکنم دیدگاه شما تک بعدی، هیجان گرا با امیزه های آرمان گرائی توأم باشد.همان چیزهائی که تجلّی آن را در محمود احمدی نژاد به وضوح می توان دید.

اینکه وقتی خر ما روی پل است کسی را با القاب خطاب کنیم و وقتی خرمان از پل گذشت یا پل شکست (!) القاب را برداریم نشان دهنده ی روحیه ای استهاله یافته است و گسترش آن نه فقط باعث خروج از معیارهای ادبی می شود بلکه باعث دامن زدن به حواشی های غیر منطقی و زیان به پیکره ی نظام و وحدت اسلامی خواهد بود.

رعایت ادب و انصاف از معیارهای تشخیص صلاحیت یک خبرنگار است هر چند که احتمالاً به سبب همین سلیقه است که بعضی وقت ها کاپ میگیرید وگرنه اگر حاشیه ها امن بود خیلی ها از این کاپ ها می بردند ! ممکن است برای برخی این موضوع یک مزیت باشد و قابل احداث ، بهره برداری و سایر موارد !

موضوع دقیقی که در مراسم تنفیذ به چشم میخورد و احتمالاً از پنجه های (!) تیزبین خبرنگاری شما جا مانده است متاسفانه بروز شکاف عمیق در پیکره ی نظام است که آدم(؟) باید کور باشد که این موضوع را نبیند! و این فقط بخش کوچک ولی مهمی از واقعیت درون نظامی است و گسترش آن نیز در جامعه بیشتر به چشم میخورد. به قول آقای هاشم زاده ی هریسی نماینده ی محترم مردم تبریز در خبرگان اعتراف به بروز شکاف لازمه ی عبور از این بحران است .

حامد عزیز مخالف یک واقعیت است مخالف یعنی نعمت یعنی برکت ، مخالف مزاحم نیست. ما ابتدا باید به اختلاف سلیقه ها اعتراف کنیم بعد وجدان خود را مسئول احترام به سلیقه ها کنیم و الا بهره گیری از فاکتورهای زور و(سه تا نقطه ی معروف ) ممکن است مدتی پاسخگوی نیازهای امروز ما باشد این برای کسانی صادق است که ارزش و احترامی برای نسل های بعد قائل نشوند ، حامد ما مسئولیم من ، تو ، او ، ما ، شما و حتی ایشان ! ... مسئول نگرش حافظه ی تاریخی نسل بعد ... مسئول مسیری که امروز برای فردای این خاک ترسیم می کنیم و آینده گان در مورد آن قضاوت خواهند کرد و ای کاش این قضاوت ها در ادامه ی همین ایران باشد نه ایرانی متفاوت شده که باز هم از صفر شروع کرده باشد !!!

/ 0 نظر / 10 بازدید