تایپیست ها به بهشت می روند!!!؟

وارد مغازه شد ، می شناختمش ، چهره ای شکسته که همه ی توانش صرف سیر کردن دهانهائی شده است که غروب ها به انتظار آمدنش ثانیه ها را طعنه می زنند!
این نامه رو برام تایپ می کنی ؟ نگاهش آنقدر مغموم هست که نشود کاری نکرد. قبول!
احتراماً به استحضار میرساند اینجانب فلانی فرزند فلان مرد ، ساکن فلان شهر با عنایت به اینکه اینجانب سرپرست خانواده بوده و با تاکسی فرد دیگری امرار معاش می کنم و همانطوریکه قبلاً به حضور حضرتعالی رسانده بودم و حضرتعالی موافقت فرموده بودید در صورت گشایش اعتبار نسبت به درخواست تسهیلات حقیر اقدام میگردد لذا خواهشمندم موافقت و دستور فرمائید تا نسبت به پرداخت تسهیلات خرید تاکسی اینجانب تکمیل پرونده نموده و از طریق فلان صندوق اقدام شود
می دانستم که کم حاصل است اما نمی شود امیدش را کشت ، با تبسم کارش را انجام می دادم و زیر چشمی گاهی به چشم های خسته و سرخ رگ دارش که کمی از کاسه ی چشم بیرون زده بود گریز می زدم!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید