چک سیاسی رضائی به گوش احمدی نژاد

نمی خوام اسمش رو خبر بذارم ، یه جور مشورت و همدلی صادق و بی پیرایه هست چیزی که این روزا تو مملکتمون کمیاب شده و بهش هم خیلی هتاکی میشه. به قول دکتر رضائی که دیشب نشون داد سخنور قهّاری هست نمی خواهیم از ادبیات سیاسی غلط ولی مصطلح حاضر استفاده کنیم نمی گوئیم دروغ گو ، می گویئم درست های ساختگی !
دیشب شاهد یکی از بی نقص ترین مناظره های سیاسی بودیم و آقای دکتر رضائی نشون داد در عرصه سخن و تفکر انسان قهّار و قابل ستایشی هست. هر چند که آقای احمدی نژاد طبق روال مظلوم نمائی و هتاکی های سیاسی می خواستند مسیر این مناظره رو به مانند مناظرات دیگر منحرف کنند ولی آقای رضائی با تدبیر بی نظیر و استفاده صحیح از دستورات نوشتاری سالم بدون هیجان ، سیلی سیاسی محکمی در قالب ادبیات  به گوش آقای احمدی نژاد نواختند و  تیر خلاص سیاست های غلط آقای احمدی نژاد را شلیک کرد.
به نظر میرسد به ایام خداحافظی با قدرت احمدی نژاد نزدیک شده باشیم.
فدرالیسم اقتصادی آقای رضائی به نظر سیاست جالبی می آید که نیاز به کارشناسی و پیشبرد هدفمند و آرام داشته باشد.
انشاء اله با رأی سبز امت بار دیگر نشان خواهیم داد که ضمن پایبندی به آرمان های شهدا و انقلاب عزیز اسلامی مان ، راه را بر یاوه گوئی ها ، خیال پردازی ها ، استبدادگری ، شعار گرائی و اشراف زدگی خواهیم بست.
امیدوارم رقبا نیز با درک و پذیرش این تغییر ، خدای ناکرده با اعمال ناثواب ، تشنج گرا و هیجان پروری باعث بروز خشونت و اغتشاش که تاکید زیادی از سوی آقای خامنه ای به آن شده را موجب نشوند و کامل شیرین نشاط سیاسی مردم ایران را تلخ نکنند.
حضوری سبز توأم با تأمل در برنامه های نامزدها باید محور شرکت ما باشد . ما زمانی به آزادی حقیقی و غیر تظاهری می رسیم که بتوانیم فکر کنیم تا زمانی که اندیشه زنده است هیچ استبدادی، هر چنده چیره ، دوام نخواهد داشت. بازی ما باید بازی عقلانیت و شعور سیاسی در محوریت ادب و پایبندی به شعاعیر و پرهیز از هیجان گرائی باشد والا رنگها سالهاست که می روند و می آیند.
در انتظار به بار نشستن شکوفه های بهار سیاسی ایران دقایق را شمارش می کنیم.
امیدوارم این حضور های سبز غیر تظاهری تان همیشه مداوم و بهاری باشد.
انشاء اله کشور عزیزمان هیچوقت روی خزان نبیند.
بنده ی بی مقدار خدا - مهدی فریور اصل

/ 0 نظر / 10 بازدید