کردان : من از جعلی بودن مدرکم بی اطلاع بودم به من هم قالب کرده اند

بالاخره این مسئله ی مدرک اقای کردان به خوبی و خوشی تموم شد و مشخص شد که بنابه فرموده شریعتمداری(مدیر مسئول روزنامه کیهان)  آقای کردان از جعلی بودن مدرک خودشون بی اطلاع بودند و در تأئید همین موضوع خود کردان هم اعلام کرده که به من هم قالب کرده اند والا من جنس غیر ارجینال بدون استاندارد کم کم ایزو ٩٠٠٢ نمی خرم و اینبار هم نمی دونم چطور شد که اینطور شد

مجلس هم که تهدید کرده یا خودت بکش کناری یا به کناری پرتاب شوی ؟ کدامیک را مصلحت اندیشی می شوی ؟

ولی من مخالف برکناری آقای کردان از وزارت کشور هستم به چندین دلیل : اول اینکه کشور ما به نیروهای اینچنینی نیاز مبرم داره کسی که تونسته به واسطه ی کاغذ پاره ای ( به تعبیر رئیس جمهور) سر کمپلت مملکت رو اینچنین شیره بماله آیا حیف این نیرو نیست که کنار گذاشته بشه ؟ مومن تو با این کارت کل مملکت رو به .... دادی حیف تو نیست که کنار گذاشته بشی ؟

آقای کردان با یه معذرت خواهی ٣۶٠ درجه  در موقعیت جغرافیای پایتخت ، در زاویه ی ٣٨% نسبت به عمود منصف زمین حول محور کل ایران موافقی؟

دلایل بعدی  به فرموده ، مصلحت اندیشی شد.نیشخند

 

/ 0 نظر / 10 بازدید