کودکی

با خودم حرف می زنم

چشای خیالمو تاب میدم دور ارامش چارخونت

با خودم  حرف می زنم

چی رو گم کردم پشت دیوار بلوغ ، که بچه گی رو ،تازه  آرزو می کنم

اره راس میگی، من به اندازه ی بزرگی خیالم ، گم کرده دارم

 پشت دیوار بلوغ ، اون طرف از سمت حیات

 یادش بخیر.

من میخوام برگردم به کودکی

 حرف واسه گفتن خیلیه ، موندم با کدومش برا چشات لالائی بگم تا که خوابت ببره

من می خوام برگردم به کودکی

/ 0 نظر / 12 بازدید