یشیل بایراق

کیمسه بیلمیر عشق معناسی نه دیر 

هر کسی از معنی عشق بی خبر است

تردید ایلر بو یشیل توپلانماغا

در نیت این گردهمائی های سبز تردید می کند

قان کی آخر بو داماردا هر زمان

بدانید خونی که در رگهای ما هر زمان جاریست

نکته سچسن ، عشق تفسیرین تاپار

اگر نکته سنج باشی از آن تفسیر عشق می یابی

کیم خزان ایستر بو یشیل یاپراقا

هر کسی که برای این برگ سبز خزان آرزو دارد

گوزلیرن آچ گور ، گلستان دیر بورا

چشم هایش را به حقیقت باز کنید ، اینجا گلستان بی خزان است

چون کی یشیل نیتیمیز وار بیزیم

چون نیت سبز در درون داریم

گل قویاخ پیمانده عشقی چکاخ

بیا پیمانه ی عشق را محک بگذاریم

غافل اولما عشق نیّتلر تاپار

غافل مشو که عشق نیّت ها را برملا می کند

کیمسه خالص دئیری ، بیر قدم دالخ دورار

هر کسی این میان خالص نیست یک قدم عقب تر می ایستد.

با تقدیم سبزترین عاشقانه ها به همه ی سبز اندیشان

/ 0 نظر / 11 بازدید