لطفا!!!!مهدی بوترابی را آزاد کنید

آقا شکر به همه چی عادت کردیم ، یعنی دیگه خبری نیست که بشنویم و باور هم نکنیم. از موفقیت های پی در پی دولت مکرّمه بگیر تا برسی به مهدی بو ترابی که گرفتنش

بله تعجب نکید ایــــــــــــــــــــــــــــــنم گرفتنشنیشخند

مهدی بو ترابی

آخرش یه کاری می کنن که آه مظلوم سر به فلک بزنه و یه هو از اون بالا کفتر بیایه و بگه هیچ میدونین چه کسی در برابرتون ایستاده ؟ بگم ؟ بگم ؟

مامور مخصوص آآآآآ خدا میتی کامون !!!!

حضرات چنانچه غوره اش را گرفتند به جد ولش کنند تا آن خراب شده وبلاگش را آپدیت کند که بدانیم هنوز کارش به مویزی و دکان آجیل فروشی نرسیده است !!!

/ 0 نظر / 12 بازدید