بعضی از دوستام خرده ميگيرن بهم که چرا فقط عکس ميزنی تو بلاگت و مطلب

نمی نويسم...باور کن وقتی اين همه زيبائی رو ميبينم گلوم خشک ميشه

صدام در نمی ياد......لذت ببر دوست من...همه ی حرفای من تو زيبائی های اين

عکس خلاصه ميشه....راستی بوی خاک رو حس ميکنی؟؟؟؟که تازه بارون

خيسش کرده؟01.gifديدی؟بهتره  آدم خاموش فقط نگاه کنه01.gif27.gif

27.gifآروم باش الان خدا بيدار ميشه27.gif01.gif23.gif

 

/ 0 نظر / 7 بازدید