پرستو

و آن روز پرستوها هم گريستند

وزمان ايستاد و همه نگريستند به افق

افق دور بود و بی نهايت ومن

خاموش و سرد خزيده در پوست خود

تنها تنها تنها25.gif 

 

سیاه و سفید

 

/ 0 نظر / 10 بازدید