سکوت علامت زندگی!!!

روزها يکی پس از ديگری می خوابند و سکوت هنوز بيدار است

کسی فهميد يعنی چی ما رو هم خبر کنه04.gif

يهو به ذهنم رسيد 08.gif

سکوت علامت زندگی

نه

سکوت يعنی زندگی

نه

سکوت هم نوعی زندگيست

نه

سکوت زندگی می بخشد

نه

زندگی ساکت است

نه

ساکت هم ميشه زندگی کرد04.gif آره

ديوانه 08.gif منم

رسوای زمانه منم 31.gif18.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید