آن روز پرستوها هم گريستند

وزمان ايستادو همه نگريستند به افق

افق دور بود و بی نهايت ....

خاموش و سرد.....

و من........19.gif

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید