بالاخره که کنجکاو میشی؟

بالاخره کنجکاو میشی که بیای تو اینترنت دنبالم ! دو سه تا مطلب گلایه نوشته بودم ازت ... یادم افتاد که ارزش گلایه کردن هم نداری ، همه رو پاک کردم که بدونی مثل سگ از دلم پرتت کردم بیرون و واقعا بهت فکر نمی کنم

 

/ 0 نظر / 11 بازدید