مجلس شورای اسلامی

امروز صبح نشسته بودم تو مغازه و فکر می کردم به اینکه بکنم یا نکنم07.gif

خلاصه تصمیم گرفتم شرکت کنم . 04.gif برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردم . ولی ظهر فهمیدم که باید فوق لیسانس داشته باشم یکی از شرایط این بود . 14.gifخلاصه ما که شرکت کردیم . آخه اینجا ایرانه کی به کیه شاید دو در دو شد ۵ تا و لیسانس هم مورد پذیرش قرار گرفت . کسی چه میدونه48.gif

انشاء الله انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنم فقط برای حمایت از دولت الکترونیک.

/ 0 نظر / 10 بازدید