نشانه

به هر آن سو که می نگرم

                                   همه جا نشان دوزخ دیدم

تو به من بگو که بهشت کجاست

 

/ 0 نظر / 9 بازدید