سعادت

درون خوشبخت ، سعادتی هست که همه ی ما ناخودآگاه به دنبال آن هستیم و معمولاً هم پیداش نمی کنیم

این چیزی جز عدم معرفت نیست ، معرفت خود ، و چون بر خود آگاه نیستیم به معرفت الهی هم دست پیدا نمی کنیم

/ 0 نظر / 12 بازدید