سال نو و حرف های نو

می دونی دارم با خودم فکر می کنم ، به این روزها ، به نو شدن ، به خودم ؟!! و اینکه چقدر متفاوت شده ام امروز... سوای چیزی که توی اجتماع به نشونه دار شدن تفسیر میشه باید بگم خودم هم امروز خیلی متفاوت هستم. کمی که نه شاید بشه گفت خیلی شکسته تر ... و شکسته برای خودش تفسیرها دارد. این روزها سخته نوشتن ، نگاهی به روزهای گذشته یه لحظه باعث خنده ای مکّار میشه خنده ای که اون هم خیلی تفسیرها داره و همه ی ما برای این تفسیرهای مرموز بهانه های شیرینی داریم.امسال رو چه جوری تموم کنم؟ خیلی سواله سختیه .بهتره مثل سال قبل با قولها و آرزوها ختمش کنم.

آرزوی سلامتی و خوشبختی برای همه ی آدم ها . مطمئن باشید کسی از قلم نیافتاده

آروزی تلاشی خستگی ناپذیر برای سال جدید

آرزوی تحقق چشم اندازهای پیشرفت و سعادت

قول ها : قول میدم بهتر از اینی باشم که هستم . امسال قول میدم مطالعه ام بیشتر باشه و سعی می کنم افق ذهنم رو در مورد مسائل انسانی گسترده تر و با آرامش بیشتر توأم کنم.

 قول میدم بیشتر بشکنم بیش از اون که تا امروز شکسته شدم

قول میدم پیر بشم !

و خدا میداند که چقدر سردم هست ؟!

/ 0 نظر / 8 بازدید